Koncerninformation

WallVision designar, tillverkar och säljer högkvalitativa tapeter över nästan hela världen genom fyra starka varumärken. Bolaget grundades 1905 och är den ledande aktören inom tapetindustrin på den Nordiska marknaden. Visionen är att bli den internationellt ledande leverantören inom premiumsegmentet för tapeter. Med ledande avses störst, mest lönsam och med marknadens bästa varumärken.

Moderbolag i koncernen är WA Wallvision AB, med säte i Borås. Den underliggande, rörelsedrivande koncernen, med moderbolaget Waldemar Andrén Tapetdesign AB har sitt säte i Borås och har fem dotterbolag, WA WallVision Sweden AB, Sverige, John O. Borge AS, Norge, Cole & Son Ltd, Storbritannien, Wallvision International Trading (China) Co. Ltd., Kina, och WA WallVision Development AB, Sverige. Tillverkningen är huvudsakligen förlagd till Borås.

WA WallvisionAB ägs av Litorina Coinvest L.P. till 58 prcoent. Ledande befattningshavare inom koncernen står för 7 procent av ägandet. Läs mer om huvudägaren Litorina här

Egen produktion

Koncernen har centraliserat all produktion till sin moderna fabrik i industriområdet Viared i Borås. Fabriken inrymmer både traditionell produktionsteknik och nya rationella tillverkningsmetoder. I produktionen av tapeter används uteslutande vattenbaserade färger och lim, och pappersråvaran hämtas från ett av världens mest miljövänliga pappersbruk med återplantering av träd.